Zatékání do plochých střech, termodiagnostika budov

  • Zjišťování zatékání do plochých střech

Běžná fyzická kontrola je nepřesná, časově náročná, vyžaduje pohyb pracovníků ve výškách a může odhalit pouze místo, kde dochází k zatékání, ale již nedokáže zjistit kam až voda zatéká. Díky termokamerám a robotickým systémům dokážeme odhalit zatékání do plochých střech. Provedená kontrola je rychlá a bezpečná.

  • Kontrola kvality zateplení budov

Termovizní měření budov odhalí místa, kudy z budovy uniká teplo tzv. tepelné mosty, které nejsou pouhým okem viditelné. Termovizní snímky tak mohou být podkladem pro projekt rekonstrukce zateplení domů a mohou sloužit také jako kontrola kvality stavebních prací a zjišťování skrytých vad a to bez nutnosti omezení v kontrolovaném místě.

  • Zjišťování vadných článků fotovoltaických panelů na střechách budov

Fotovoltaické panely zahrnují mnoho fotovoltaických článků, které často trpí závadami (hotspoty). Tyto závady se na jejich povrchu neprojeví a pohledem je není možné odhalit. Díky robotických systémům jsme schopni provést rychlou kontrolu FV panelů i na střeše budov. Jsme schopni odhalit jednotlivé vadné články panelů, které mají vliv na celkový výkon. Provedená kontrola pomocí dronu je rychlá a bezpečná, jelikož nevyžaduje pohyb pracovníků ve výškách.

 

Nezávazná konzultace