Průmyslové inspekce

Výpočet kubatur a objemů

Určení kubatur skladovaného materiálu s geodetickou přesností

Inspekce výškových staveb

Inspekce komínů, mostních konstrukcí, vysílačů, rozvodů VVN, produktovodů a mnoho dalšího rychle a bezpečně

Liniové stavby

Inspekce a monitorování pokroku liniových staveb, nebo kontrola růstu vegetace podél liniových staveb - silnice, železnice, produktovody