3D modely budov pomocí fotogrammetrie pro BIM

UAV mají schopnost vytvářet snímky ve vysokém rozlišení a pomocí sofistikovaného softwaru létat zcela autonomně po předem naprogramovaných trasách. Získané snímky během těchto letů mají extrémně přesné geodetické zaměření, které lze následně použít pro účely mapování, měření rozměrů, sklonů střech, velikostí ploch a objemů.

Ze získaných údajů pomocí UAV vzniká mračno bodů ze kterého zhotovíme dle potřeby zákazníka 2D, nebo 3D model jako podklad pro projekční práce dle požadavků BIM.

Nezávazná konzultace